.: ارگان هایی که به ما اعتماد داشته اند :.

در سال ۱۳۵۸ با تولید چراغهای فلورسنت (مهتابی)فعالیت خود را آغاز نموده و با بهره گیری ازتجربه وتخصص چندین ساله مدیران و مهندسین وپرسنل کارآزموده هرروز بیش از پیش به تنوع و کیفیت محصولات خود افزوده است در حال حاضر این شرکت با طراحی و تولید بیش از یکصد نوع محصول شامل چراغهای فلورسنت ساده رفلکتوری شبکه خطی LED  به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصولات روشنایی در کشورشناخته شده است

k,vshchk   دخخقسشظشد k,vshchk   دخخقسشظشد k,vshchk   دخخقسشظشد k,vshchk   دخخقسشظشد k,vshchk   دخخقسشظشد k,vshchk   دخخقسشظشد k,vshchk    دخخقسشظشد k,vshchk   دخخقسشظشد k,vshchk   دخخقسشظشد k,vshchk   دخخقسشظشد k,vshchk   دخخقسشظشد k,vshchk   دخخقسشظشد k,vshchk   دخخقسشظشد k,vshchk   دخخقسشظشد