سری پگاه

چراغ های فلورسنتی سری پگاه با قابلیت ضدآب بودن ، مناسب برای محیط های در تماس با آب و بخار آب هستند که در ابعاد متفاوت ارائه میشوند .

نمایش یک نتیجه