با توجه به زیر ساختهای تولید و توانایی واحدهای طراحی و مهندسی این شرکت توانایی لازم جهت طراحی و ساخت انواع چراغ های LED خطی
بر اساس نیاز مشتری در طول ها و ابعاد مختلف و همچنین پارامترهای مختلف نوری از لحاظ شار نوری و توان و دمای رنگ را دارد
شرکت تولیدی و صنعتی نورسازان آمادگی جهت طراحی و ساخت انواع چراغهای سقفی روکار ، توکار و آویز را با طرح مورد نظر مشتری به صورت اختصاصی دارد.
طراحی و تولید این چراغها تحت عنوان مدل های ” اسلیمی ” در ابعاد و اندازه های مختلف و در بازه گسترده ای از پارامترهای نوری انجام می پذیرد:
شرکت تولیدی و صنعتی نورسازان در راستای رضایت و پاسخگویی به نیاز مشتریان محترم در صورت درخواست مشتریان گرامی جهت طراحی و تولید انواع
چراغهای سقفی طبق ابعاد و اندازه های مورد نظر و با توجه به ترتیب سقف کارشده، آمادگی خود را اعلام میدارد.بدیهی است طراحی و ساخت چراغهای
اختصاصی جهت مشتریان خاص و با توجه به حجم سفارش انجام میپذیرد.